آگوست 31, 2019
اینتل در برابر ای ام دی

اینتل در برابر ای ام دی

چرا اینتل در چنین وضعیتی دلخراش است اینتل در هفته گذشته درآمد خود را منتشر کرد و آن زشت بود. بله، این شرکت انتظارات خود را […]