جولای 23, 2019 تیم دیجیل 2دیدگاه

سیستم کامپیوتری Serverless چیست؟ سرور کامپیوتر سیستم کامپیوتری Serverless چیست؟  در ادامه با دیجیل همراه باشید. سرور کامپیوتر کامپبوتر بدون سرور همانطور که ما به یک سرور چیست دنیای متصل به اینترنت بیشتر می رویم، به طور طبیعی، پیشرفت های موجود در فضای دیجیتال را برای کمک به مردم برای راه اندازی و اجرای وب سایت ها خواهیم دید. یکی از این روشها، به اصطلاح “Computing serverless” نامیده می شود که خود را به عنوان وسیله ای برای توسعه دهندگان برای راه اندازی سرویس های مبتنی بر وب بدون هیچ گونه استرس از اجرای یک سرور، تبلیغ می کند. سرور…