سپتامبر 11, 2019
هواپیمای بدون سرنشین کاهش سوخت پهباد بدون سرنشین

هواپیمای بدون سرنشین – کاهش سوخت – پهباد بدون سرنشین

هواپیمای بدون سرنشین به منظور کاهش میزان غذا در تابستان امسال Uber Lift، بازوی هوائی Uber، اواخر هفته گذشته اعلام کرد که در اوایل تابستان در […]