جولای 21, 2019 تیم دیجیل 1دیدگاه

دولت ایالات متحده با برنامه های تشخیص چهره فرودگاه پیش می رود دولت ایالات متحده با برنامه های تشخیص چهره فرودگاه پیش می رود در ادامه با دیجیل همراه باشید. با وجود نگرانی در مورد آمادگی فناوری جدید، برنامه هایی برای به رسمیت شناختن. صورت برای فرودگاه های بزرگ ایالات متحده تا سال 2021 در مسیر پرواز سریع هستند. رئیس جمهور ترامپ در سال 2017 یک دستورالعمل اجرایی را به اجرا گذاشت تا بیومتریک هویت تمام مسافران عبور از مرزهای ایالات متحده را صادر کند. این مشخص می کند که شناسایی تشخیص چهره در 20 فرودگاه برتر ایالات متحده برای…