جولای 23, 2019 تیم دیجیل 1دیدگاه

چگونه 16 مربیان کمک می کنند تا معلمان به همه ی دانش آموزان دست یابند  کمک مربیان برای پرورش دانش آموزان در ادامه با دیجیل همراه باشید. تربیت معلم آمورش دانش موزش و پرورش در ماه می May Molly Osborne ، Teach for America، سرپرستی سیاست و انگیزه برای آموزش و پرورش، به جمع آوری “آموزش برای همه” و “جوایز فراگیری” برای همه دانش آموزان اهل بیت جوک در نیوکمپ پیوست و چندین مقاله  در مورد تجربه برای EducationNC در زیر یک نمونه از پست نهایی او در این سری است: برای یک هفته در آغاز ماه مه، 16 مربی معلم از 16 کشور مختلف…