جولای 22, 2019 تیم دیجیل 2دیدگاه

تنوع فناوری در ایران دیجیتال تنوع فناوری در ایران در ادامه با دیجیل همراه باشید. من اخیرا در دنیای فناوری ایران جهان در لاس وگاس حضور داشتم، که یکی از دلایل مایکل دل را به تصویر کشید: عدم تنوع جنسیتی در صنعت فناوری ایران. چندین بار او از قدرتمند ترین زن در دل، کارنگ قوینت ، رئیس خدمات مشتری، خواست تا تلاش خود را برای حل مشکل انجام دهد. من یکی از گروه کوچکی از تحلیل گران بودم که از شنیدن سخنرانی متخصص برجسته در مورد این مسئله، Howard Ross از کوک راس دعوت شد. به طور خلاصه، او گفت…